چاپ دیجیتال

با ظهور کامپیوتر انقلابی در شیوه زندگی کردن ما بوجود آمد، اما چگونه کامپیوترها در صنعت چاپ توانستند انقلابی را به وجود بیاورند؟

در سال ۱۴۰۰  گوتنبرگ توانست برای اولین بار بر روی کاغذ چیزی را چاپ کند.بعد از آن مردم به دنبال یک راه سریع و ارزان برای چاپ طرح های خود بودند.استفاده از چاپگر های چهار رنگ تا قبل از ادغام فن آوری قدیمی چاپگرها با کامپیوتر های پیشرفته و جدید غیر ممکن بود. این ارتباط بین نسل جدید کامپیوترها با چابگرها، از زمان ظهور چاپ دیجیتال بوجود آمد.

چاپ افست