ریست پرینتر T50 و P50

آموزش رایگان ریست پرینتر T50 و P50 اگر در پرینترهای جوهر افشان اپسون خود مثل پرینتر T50 و یا P50 به مشکل دو چراغ شدن پرینتر یعنی ( چشمک زدن همزمان چراغ جوهر و چراغ کاغذ کش ) بر روی دستگاه پرینتر خود برخورد کرده اید، این مشکل ناشی از پر شدن شمارنده دستگاه یا کنتور دستگاه می [...]